Kunst is voor mij een uiting van gevoel via een vorm waarin de dingen die doe of interessant vind samenkomen. Mijn interesses, gemoedstoestanden, vaardigheden, karakter en mijn een weefsel van relaties tussen mij en de maatschappij. 

 

Kunst nodigt mij uit met vragen als: wie ben ik nu eigenlijk, wat is mijn verhaal, hoe sta ik in de maatschappij en op welke manier geef ik daar vorm aan. In de weg naar de vorm mag en wil ik inzetten wat mij het makkelijks afgaat. 

 

Door het maken van kunst wil ik anderen met mijn gevoel besmetten en laat ik de kijker eruit halen zoals diegene zelf is.

 

Bij het nadenken over kunst komen de volgende begrippen steeds weer terug

 

1. Eigenheid: oorspronkelijk vanuit de mijzelf, hoe ik werkelijk ben 

 

2. Relativiteit: de dingen worden pas belangrijk wanneer het zich bevind in een weefsel van relaties met de buitenwereld.

 

3. het besef van het werkelijke bestaan: het leven speelt zich af in de realiteit. Door bepaalde omstandigheden kan ik vluchten maar laat ik mij niet door een storm wegblazen. Het is het omgaan met de chaos in en buiten mij. In welke toestand bevind ik mij en hoe ga ik daarmee om? Dat komt steeds weer terug.

 

4. Betekenis geven: besef dat ik het verschil voel in de toestand waar ik mij in bevindt.  

 

a. Verantwoordelijkheid: besef dat dat ik anderen kan beïnvloeden door iets te laten zien over hoe ik met toestanden omga. 

 

b. Leren: Een gelaagd proces;  

 

c. Deconstructivisme: ‘kijken naar voor- en achtergrond’: dat wat zich op de achtergrond afspeelt en niet gezegd of uitgebeeld wordt, is van betekenis voor hetgeen zich zichtbaar aandient in beeld of tekst; 

 

d. Holistisch denken; een mens heeft zowel gevoel, verstand als een ziel en is onderdeel van een groter geheel; 

 

e. Betrekkelijkheid; woorden zijn geduldig en zelfkennis is onvolledig.  

 

Kunst

 

Geïnspireerd door kunstenaars als Monet, Pissarro, Degas en Renoir vraag ik me af: wat wil ik verbeelden en dient het beeld de betekenis van hetgeen ik wil uitdrukken? Door mijzelf vragen te stellen en woord met beeld te combineren onderzoek ik wat iets toevoegt of wat ik weglaat. 

 

Als ik mijn werk beschouw en erop reflecteer, dan onthoud ik dat:

 

a. Kunst is een expressie van mijzelf en in relatie met mijn dagelijkse leven

 

b. Onderlinge relaties van kleurwaarden zijn belangrijk, vorm en lijn zijn daaraan ondergeschikt

 

c. De context van mij als maker en die van de kijker. Door de betekenisgeving van de kijker krijgt mijn werk meerdere betekenislagen. 

 

d. Het moment speelt een rol in de verklaring van mijn werk.  

 

Als ik mijn mensbeeld en kennis over kunst samenvoeg, kom ik op: 

 

Kunst is een expressie van een creatief proces dat voortkomt uit mijn schepping. Door zelfreflectie, verbinding met mijn omgeving en het materiaal ontstaat een vorm, die verbeeldt wat ik wil zeggen.

 

Wie ben ik als kunstenaar? 

 

In mijn werken voel ik de gemoedstoestanden. Ik voel mijzelf. 

 

In mijn kunst laat ik me leiden door mijn gemoedstoestanden. Toestanden die ik bij en door andere ervaar en in mijzelf. Het zijn de gevoelens achter de zichtbare wereld. Ik zie wisselende gemoedstoestanden, weinig samenhang maar ook rust en invloed. Zo heb ik werken over informatieverwerking van indrukken gemaakt. Wanneer je er naar kijk volg je de wijsheid die uit het vredige oog voortkomt. In een van de volgende werken krijg je het idee van minderwaardigheid, instorten en dichtklappen. In de ander weer superioriteit.  De werken laten zien dat een goed gevoel tot stand komt wanneer ik eraan werk. Daarmee wil ik zeggen dat het loslaten, de dingen op een afstand bekijken mij terug brengt in het weefsel van relaties van de realiteit. 

 

Het steunpunt 

 

Ik heb momenten voor mijzelf nodig om de indrukken te verwerken die dagelijks op mij af komen. In mijn vrije tijd kan ik tot rust komen, ik ga naar buiten, naar het wad en ervaar de omstandigheden aldaar. Dan denk ik aan 3 dingen terug waarvoor ik die dag dankbaar was. Ik voel dat de wereld, het weefsel van relaties tot rust komt.  Dat inspireert me om beelden en processen van dat de omstandigheden te belichten in mijn kunstwerken. Zo leverde het bestuderen van weertypes vragen op over zingeving. Ik denk aan een storm: ik laat mij niet door de storm in mij wegblazen. En bij een uitgedroogd wad wordt zichtbaar hoe de dingen zich oplossen. Het afnemende water laat een afdruk achter. Hierbij krijg ik het gevoel dat ik mag creëren op een moment dat het mij uit komt. 

 

Het nut van het leven boeit mij en omstandigheden en de veranderingen probeer ik  samen in context te brengen. 

 

Vrijwel alle mensen zijn op zoek naar het nut van het leven. Als kunstenaar wil ik de gemoedstoestanden en de veranderingen die ik zie in een beeld te vatten en mensen uitnodigen zijn eigen ervaring erin te zien. 

 

Kunstwerken zijn mij en een weefsel van relatie met de realiteit.

 

In mijn autobiografische werken zijn de vormen vaak abstract en hebben vaak een diagonaal, beweging. In mijn vrije werken zijn de vormen realistischer. Toch is vorm ondergeschikt aan kleur. De vormen zijn vaak plat, met vlakken en soms ook sierlijk. De werken stralen een bepaalde toestand uit en de invloeden van wat ik buiten om het wad ervaar komen erin terug. Er zit ook verwarring in, onregelmatigheden wat een verrassend effect bij de kijker oproept. Het werk laat zien hoe ik mij voel en hoe ik daarmee omga: gemoedstoestanden en de rondgang ervan. 

 

Het creatieve proces 

 

Ik ben een doener en het proces door te doen en daarna erover na te denken. Bij de aanvang zie ik allemaal details en naar verloopt ontstaat er een soort geestentoestand. Het begint bij een onderwerp en kleur en vorm moet passen bij hetgeen ik wil uitdrukken. Daarna begint een proces, een spel met kleuren, vormen en licht. In het scheppingsproces wordt beeld en taal een uitdaging om de betekenis te laten zien. Het spel is belangrijk, omdat het vrijheid in mijn geest geeft en ruimte biedt aan het experiment. Aan het begin is nooit duidelijk wat het uiteindelijk wordt. Ook het door associëren heeft invloed in de weg naar de afloop. Inmiddels vertrouw ik op mijn vaardigheden en steunpunten om vorm te geven aan mijn ideeën. Kunst maken is voor mij een hele uitdaging.

 

Wulfila Wallenburg